Kalendarium dziejów klubu sportowego w Żmigrodzie w latach 1946-2010, czyli od Kolejowego Klubu Sportowego do MKS Piast Żmigród

Opracował: Jan Fedyna

Przedstawiając dzieje żmigrodzkiego klubu sportowego chciałbym zwrócić uwagę na jeden fakt. Otóż należy pamiętać, że choć dominującą dyscypliną zawsze była w klubie piłka nożna, o czym zresztą przekona się czytelnik czytając poniższe zestawienie wydarzeń, to w pewnych okresach czasu działały także inne sekcje m.in. lekkoatletyczna, piłki ręcznej, siatkówki, szachów, tenisa stołowego, a nawet sekcja turystyczna.

12 kwietnia 1946 r. – W tym dniu miało miejsce Walne Zebranie Sekcji Kulturalno -Oświatowej, Sportowej i Gospodarczej Związku Zawodowego Kolejarzy Koła w Żmigrodzie, podczas którego wyłoniono kierowników poszczególnych sekcji. Na stanowiska kierownika Sekcji Sportowej wybrano Stanisława Gdula (odpowiedzialny był także za lekkoatletykę), Franciszek Szczotka został sekretarzem, pan Frączyk – kasjerem, Tomasz Krot – kierownikiem sekcji piłki nożnej i koszykówki a Antoni Czajkowski – kierownikiem sekcji siatkówki.

19 października 1946 r. – Sekcja Sportowa została przekształcona w Kolejowy Klub Sportowy (KKS) przy Kole Związku Zawodowego Kolejarzy w Żmigrodzie, a na liście członków widnieje 15 nazwisk: Antoni Czarko, Ryszard Dudziński, Michał Dziedzic, Stanisław Gdula (kierownik Klubu), Ludwik Karolczak, Mieczysław Kazanowski, Jan Kruszyński, Stanisław Krystkowiak, Franciszek Maćkowiak, Marian Nowicki, Edmund Pawelski, Antoni Pendel, Franciszek Szczotka (sekretarz), Stanisław Terpiłowski i Stanisław Wójcik.

19 grudnia 1946 r. – 19 grudnia Walne Zgromadzenie Kolejowego Klubu Sportowego przy Kole ZZK w Żmigrodzie zatwierdziło statut klubu, który po półrocznych oczekiwaniach został zarejestrowany. Akt rejestracji brzmi następująco: “Na podstawie postanowienia Wojewody Wrocławskiego z dnia 12 maja 1947 roku nr SP.IV/1/254/46 wydanego na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 roku (Dziennik Ustaw RP nr 94, poz.808) – wpisano dnia 28 lipca 1947 roku do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego Wrocławskiego pod numerem 45 stowarzyszenie pod nazwą – Klub Sportowy przy ZZK z siedzibą w Żmigrodzie”.

1947 r. – Kolejowy Klub Sportowy liczył już 51 członków.

1947/48 – Drużyna piłki nożnej ze Żmigrodu po raz pierwszy przystąpiła do rozgrywek w klasie ”C”.

II poł. lat 40. – Pierwsze mecze rozgrywali siatkarze. Początkowo były to spotkania towarzyskie, a w tym m.in. z Kolejarzem Rawicz, Kolejarzem Wrocław oraz z zespołami z Góry Śląskiej, Trzebnicy, a nawet ze stacjonującymi w Legnicy żołnierzami radzieckimi. W drużynie występowali m.in. Antoni Czajkowski, Henryk Dorabiała, Stanisław Górski, Jerzy Janiszewski, Witold Miler, Adam Nowakowski, Wojciech Rungo.

1950 r. – Powstały piony (zrzeszenia) sportowe. Żmigrodzki klub dostał się odtąd pod nadzór Rady Okręgowej Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych Zrzeszenia „Kolejarz” we Wrocławiu. Również od tegoż roku żmigrodzcy sportowcy uczestniczyli w próbach sprawnościowych, których celem było zdobycie odznaki „Sprawny do Pracy i Obrony”. Ponadto brali udział w Biegach Narodowych, Biegach Patrolowych, Marszach Wiosennych i Jesiennych.

1953 r. – Piłkarze drużyny „Kolejarz” Żmigród grali w klasie „C”. W rozgrywkach tej samej klasy uczestniczyła również żmigrodzka drużyna pań. Obie drużyny uplasowały w swoich grupach na pierwszym miejscu zdobywając tytuł mistrza Polski szczebla wojewódzkiego klasy „C”.

1953 – W Żmigrodzie powstało drugie obok “Kolejarza” związkowe Koło Sportowe – „Włókniarz”.

1955 – W rozgrywkach piłkarskich brały udział aż trzy drużyny ze Żmigrodu – “Kolejarz”, “Włókniarz” oraz Ludowy Zespół Sportowy (powstał przy Państwowym Ośrodku Maszynowym).

1956 – W wyniku połączenia “Kolejarza” z “Włókniarzem” powstał Terenowy Klub Sportowy Piast Żmigród. Na czele Zarządu stanął Jan Kordus1, a wiceprezesem został Stanisław Górski. Pozostałymi członkami byli: Henryk Dorabiała, Stanisław Jęczmyk, Tadeusz Karpienko2, Paweł Krechut i Czesław Radziun. W tym też roku piłkarze wywalczyli pierwszy historyczny awans do klasy „B”.

Lipiec 1956 – w informacji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żmigrodzie o życiu kulturalnym w mieście napisano m.in.: “(…) Najżywotniejszą gałęzią jest sport, gdzie koncentruje się lwia część młodzieży. By to podtrzymać – PMRN przydzieliło na ten cel salę przy ul. Wrocławskiej, by dać możność rozwoju kultury fizycznej zimą. (…)”. Sytuacja sportu i tak była trudna. Otóż wspomniana sala sportowa, w której odbywały się treningi piłkarzy i siatkarzy w okresie zimowym nie była ogrzewana. Natomiast mecze piłkarskie rozgrywano na jedynym boisku w mieście – tym przy basenie kąpielowym. Ponadto brakowało pieniędzy na podstawowe potrzeby .

1959 r. – Awans żmigrodzkich siatkarzy do klasy “A”.

1960 r. – Drużyna seniorów piłkarzy Piasta po czterech latach gry w „B” klasie została zdegradowana na dwa sezony do klasy „C”. Wtedy też do klubu wkroczył kryzys organizacyjny, co przyczyniło się do częstych zmian w Zarządzie w następnych latach.

1962 r. – TKS „Piast” wykluczono z Federacji „Kolejarz”. Tym samym klub pozbawiony został skromnych ale za to stałych dotacji.

1963 r. – Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS przyjęła w swoje struktury Piast Żmigród. Prezesem jednosekcyjnego piłkarskiego klubu był wówczas Jerzy Janiszewski. Natomiast w rozgrywkach brały udział dwie drużyny: seniorzy (klasa „B”) i juniorzy (klasa terenowa). Trenerem obu zespołów był Tadeusz Cichocki.

1965 r. – Spadek piłkarskiej drużyny seniorów Piasta do klasy “C” na dwa sezony.
1967 r. – Powrót seniorów do rozgrywek w klasie “B”.

7 lutego 1970 r. – Podczas zebrania Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki powołano Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy (MLKS) “Piast” Żmigród, którego pierwszym prezesem został Zdzisław Szaliński.

12 maja 1970 r. – Urząd Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu wpisał do rejestru stowarzyszenie Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Piast Żmigród z siedzibą w Żmigrodzie.

1970 r. – Piłkarska drużyna juniorów Piasta po raz pierwszy wywalczyła awans do klasy okręgowej.
1971 r. – Prezesem klubu został Mieczysław Bednarski3.

1971 r. – Cała załoga Państwowego Ośrodka Maszynowego opodatkowała się na rzecz klubu, oddając po 5 złotych miesięcznie ze swoich poborów. W ślad za nimi poszli uczniowie ZSZ Pafawag, wpłacając po 3 złote miesięcznie.

1972 r. – Piłkarze wyjechali na obóz sportowy do Międzyzdrojów.

Lata 1972-73 r. – W klubie rozwiązano problemy dowozu drużyn na mecze, dożywiania zawodników oraz sprzętu sportowego. Ponadto w szatni z pryszniców popłynęła ciepła woda, a po wielu latach starań klub otrzymał lokal przy ul. Wrocławskiej 12, w którym urządzono sekretariat oraz magazyn na sprzęt sportowy.

Czerwiec 1973 r. – Piłkarska drużyna seniorów po raz pierwszy awansowała do klasy “A”. W ten sposób uczcili 25-lecie swojego klubu. Było to możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu działaczy: prezesa klubu, którego funkcję pełnił wówczas Julian Szumski, i trenerów zespołu – Mieczysława Bednarskiego i Mieczysława Żebronia. W klubie aktywnie działali wówczas: Józef Podrażnik, Jan Kordus, Zdzisław Szaliński, Edward Dorabiała, Henryk Dorabiała, a kapitanem zespołu był Tadeusz Górski.

Jan Kita opisał ten sukces w artykule prasowym zatytułowanym “Godnie uczcili jubileusz klubu”, w następujący sposób:

“(…) W zakończonych mistrzostwach klasy “B” Piast toczył niezwykle zaciętą walkę o premię z Orłem Prusice. Przez wiele kolejek lepszymi byli piłkarze Orła, ale finisz należał do Piasta, który wyprzedził najgroźniejszego rywala o 4 pkt. Sukces więc w pełni zasłużony.

Przełom w pracy klubu nastąpił kiedy prezesem został Julian Szumski. Pomagają mu tacy działacze jak pp. Malczyk, Szaliński, Giełdzik, Podrażnik, Bednarski. Ten ostatni wraz z M. Żebroniem prowadzą zajęcia z zespołami piłkarskimi.

Opiekę nad klubem roztoczyły Zakłady Roszarnicze “Żmilen”, Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne. W roku ubiegłym kosztem 80 tys. złotych wyremontowano sale sportową. Została także opracowana dokumentacja stadionu.

Piłkarze, którzy wywalczyli awans do klasy A stanowią młody zespół. Przeciętna wieku wynosi 21 lat. A oto zawodnicy, którzy przyczynili się do awansu: Ryszard Szyszka, Bogusław Nowak, Zygmunt Piasecki, Edward Szaniawski, Zygmunt Borowiecki, Adam Szynka, E. Moździerz, Janusz Kaźmierczak4, Zdzisław Kaźmierczak5, Tadeusz Górski, W. Wasiak, Bronisław Turowski, W. Jabłoński, Andrzej Dorabiało, Bogdan Sawicki.”

1973 r. – Przestała istnieć sekcja siatkówki w klubie. Oficjalną przyczyną rozwiązania sekcji był brak pieniędzy i zbyt mały napływ młodych zawodników. Przez ponad dwadzieścia lat istnienia drużyna rywalizowała najczęściej w klasie “C” i w klasie “B”. W swoim ostatnim sezonie zespół zajął ostatnie miejsce w klasie “B”. Niestety, na 24 zaplanowane spotkania aż 5 żmigrodzianie oddali walkowerem. Na przestrzeni lat Żmigród reprezentowali: Tomasz Albiński, Hilary Bielicki, Roman Cisło, Kazimierz Dąbrowski, Edward Dorabiała, Henryk Dorabiała, Ryszard Dudziński, Janusz Głowacki, Andrzej Górski, Henryk Jeżewski, Tadeusz Karpienko, Kazimierz Kilian, Marian Kruk, Bogusław Łopusiewicz, Aleksander Maksymowicz, Henryk Marczyński, Witold Miler, Adam Nowakowski, Ignacy Olczyk, Bolesław Polcen, Wojciech Rungo, Wiesław Witkowski, Edward Wróbel, Stanisław Zbieg, Mieczysław Żebroń i Cezary Żmijewski.

1973 r. – Pierwsze treningi zespołu piłkarek ręcznych „Piasta”. Drużyna kierowana przez Emilię Sozańską reprezentowała barwy klubu jedynie w sezonie 1974/1975, w klasie okręgowej – najniższej klasie wśród dziewcząt. Jednak, mimo dużego wysiłku trenerki i zawodniczek, trudno było uzyskać dobre rezultaty z bardziej doświadczonymi zespołami.

Drużyna nie dotrwała do końca sezonu przez kłopoty organizacyjne. Swój ostatni mecz szczypiornistki rozegrały z drużyną z Milicza. Wygrały wówczas jedną bramką, a boisko wytyczone było w poprzek boiska piłki nożnej, jak wspominała środkowa atakująca żmigrodzkiej drużyny – Maria Grochowska (z domuTęcza).

1975 r. – Seniorska drużyna piłkarzy spadła do klasy “B”. Funkcję prezesa klubu w tym roku objął Bolesław Malczyk, działaczami w tym czasie byli: Henryk Dorabiała, Edward Mastalerz, Antoni Misiewicz, Emilia Sozańska, Ludwik Szkopek, Edward Wolsztyniak, Stanisław Woźniak, a trenerem – Mieczysław Bednarski.

1975 – Zarząd klubu zorganizował po raz pierwszy w historii Żmigrodu piłkarską ligę zakładową. W rozgrywkach uczestniczyło sześć zespołów: POM, Pafawag, MPGKiM, Reszta Żmigrodu, PKS i ZŻR “Żmilen”.

1976 r. – Piłkarska drużyna seniorów wróciła do rywalizacji w klasie “A”.

4 lutego 1977 r. – Pismem z tego właśnie dnia Wojewódzka Federacja Sportu poinformowała, że MLKS Piast Żmigród został przyjęty w poczet klubów sfederowanych. Decyzja ta była szczególnie ważna z punktu widzenia finansowego. Odtąd dzięki przyznanym stałym dochodom można było racjonalnie planować pracę klubu.

marzec 1977 r. – Karty wstępu na wszystkie imprezy sportowe organizowane przez MLKS “Piast” Żmigród na rok 1977 rozprowadzano przed meczem o Puchar Polski pomiędzy żmigrodzkim Piastem a Lotnikiem Wrocław (17.03.1977 r.), w cenie – normalne 100 zł, a dla młodzieży szkolnej szkół średnich – 50 zł.

1 kwietnia 1977 r. – W klubie pamiętano także o żartach primaaprilisowych. Ogłoszono więc, co następuje: “Komitet budowy stadionu wraz z gminą Żmigród, zatwierdził 22 lipca, jako ostateczny termin oddania dla potrzeb klubu i miasta nowego stadionu, który powstaje przy ul. Poznańskiej. Przy stadionie wybudowana zostanie hala sportowo-widowiskowa, a za mostem kolejowym zalew, po którym pływać będą: żaglówki, motorówki i kajaki. Obecny basen żmigrodzki pokryty zostanie szklaną kopułą, otrzyma ciepłą wodę i czynny będzie przez cały rok. Zamiary są jak widać piękne a zarazem trudne. O tych genialnych przedsięwzięciach sportowych dowiedzieć się można już dziś tj. 1 kwietnia 1977 o godz. 18 w sali sportowej przy ul. Wrocławskiej.

1977 r. – Władze klubu (już całkiem na poważnie) wystosowały następujący apel: “Zwracamy się z gorącym apelem do sympatyków klubu o zachowanie względnej postawy w czasie trwania zawodów. Chodzi o to, że bez względu na decyzje sędziów, nie dopuszczać do awantur, rękoczynów, obelg. Wyeliminujmy “rzucanie mięsem” pod ich adresem. Zapewne pragniemy by wszystkie planowane zawody odbyły się na naszym boisku. Zawodnikom ku przestrodze przypominamy, zachowanie sportowej postawy i zaprzestanie dyskusji z arbitrami – zawodnik jest po to na boisku, żeby grać ( milczenie jest złotem, a dyskusja POTEM…). Żółte i czerwone kartki nie należą chyba do przyjemności. Powodzenia.”

maj 1977 r. – Z okazji 30-lecia klubu (spóźnionego rok) zorganizowano mecze dla byłych żmigrodzkich piłkarzy-weteranów. Pierwsze spotkanie odbyło się 8 maja o 17:00 w Żmigrodzie między drużyną Piasta a Gazometem Rawicz i zakończył się wynikiem 4:3.

Następnie rozegrano mecze:

– 21 maja: Gazomet Rawicz – MLKS “Piast” Żmigród – wynik 4:1,

– 29 maja: MLKS “Piast” Żmigród – Pafawag Wrocław – wynik 2:5,

– 5 czerwca (z okazji Dnia Chemika): Rokita Brzeg Dolny – MLKS “Piast” Żmigród – 2:0.

“Pojedynki były spotkaniami towarzyskimi i upłynęły w miłej atmosferze, pozostawiając korzystne wrażenie na drużynach zaproszonych.” – zapisano w kronice klubu.

23 maja 1977 r. – Gazeta Robotnicza z tegoż dnia donosiła: “Sekcja Turystyczna6 przy MLKS Żmigród organizuje 29 bm. I Rajd Turystyczny na trasie Niezgoda-Żmigród. Zbiórka chętnych na Dworcu PKP o godz. 9.45″.

czerwiec 1977 r. – Z rocznym opóźnieniem obchodzono 30-lecie powstania w Żmigrodzie klubu sportowego. Jubileusz ten szczególnie uczcili piłkarze zespołu seniorów, którzy wywalczyli awans do ligi wojewódzkiej (obecnie klasa okręgowa). Trenerem Drużyny był wówczas Mieczysław Bednarski, a w ostatniej fazie rozgrywek pomagał mu Mieczysław Żebroń.

marzec 1978 r. – Przy klubie rozpoczęły działalność sekcje szachów i tenisa stołowego. Pierwszym kierownikiem sekcji tenisa stołowego został Józef Lisowski, a zespół wystartował w rozgrywkach klasy „A”. W drużynie grali wówczas: Jan Chorzępa, Marian Witkowski, ksiądz Jerzy Woźniak, Jarosław Rejman, Edward Witkowski i Józef Lisowski. Pierwszy mecz na wyjeździe pingpongiści ze Żmigrodu wygrali z LZS Wierzchowice 6:12, natomiast drugi, który odbył się już w Żmigrodzie – z LZS Barycz Sułów 10:7. Tenisiści stołowi wchodzili w skład “Piasta” do 1992 r., a najwyższy poziom – klasę wojewódzką osiągnęli po raz pierwszy w 1981 r. Funkcję kierownika pełnili: Józef Lisowski, Marian Witkowski, Jan Chorzępa, Władysław Warzocha i Jarosław Ścimborski. Ponadto barwy “Piasta” reprezentowali: Leszek Kraszewski, Dariusz Antoniewicz, Krzysztof Karpienko, Grzegorz Bacański, Paweł Michułka, Tomasz Kruk, Ryszard Stachowski, Jerzy Woźnica, Ryszard Żurek, Tomasz Żmijewski, Marcin Żmijewski, Grzegorz Lewandowski, Krzysztof Przybylski i Jan Pluta.

28 maja 1978 r. – “Na basenie” zorganizowano turniej tenisa stołowego o mistrzostwo Żmigrodu, w którym udział wzięło 16 osób.

6 czerwca 1978 r. – Miejscowych szachistów zaproszono na symultanę, którą rozegrał zawodnik Klubu Szachowego “Hetman” Wrocław – Zbigniew Terlecki. W imprezie uczestniczyło 11 szachistów.

1978 – Zespól seniorów spadł z ostatniego miejsca do klasy „A”. Od początku nowego sezonu 1978/1979 drużyna znajdowała się na dole tabeli.

1978 r. – Pod koniec tego roku MLKS “Piast” Żmigród liczył sobie aż 347 członków, w tym 281 wspierających. Byli to głównie pracownicy Żmilenu, którzy, jak już wcześniej wspomniano, dobrowolnie opodatkowali się na rzecz klubu. Duże zasługi na rzecz pozyskania tak licznej grupy mieli ówcześni działacze klubu, którzy zawiązani byli z Roszarnią, tj., Zbigniew Wajer i Tadeusz Górski oraz prezes Jan Kordus.

1979 r. – Reaktywowano drużynę piłki ręcznej. Zawodniczki grały w klasie okręgowej młodziczek w sezonach 1979/1980 i 1980/1981. Początkowo funkcję trenera pełnił Stanisław Synowiec, natomiast od 1980 r. do 1981 r. (rozwiązanie zespołu) trenerką, działaczką i kierowniczką drużyny była Anna Kawska (po mężu Kononowicz). W sezonie 1980/1981 zespół ten zajął piąte miejsce w swojej klasie.

1979 – Piłkarska drużyna seniorów spadła do klasy „B”, gdzie występowała przez kolejnych pięć sezonów.

10 lutego 1981 r. – W ŻOK-u odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy MLKS “Piast” Żmigród, podczas którego wybrano nowy Zarząd Klubu. Wśród zebraniu udział wzięli także zaproszeni gościa, a wśród nich m.in. Naczelnik Miasta i Gminy Żmigród Stanisław Łusiarczyk oraz przedstawiciele Rady Wojewódzkiej LZS i Wojewódzkiej Federacji Sportu. Otwarcia zjazdu dokonał ustępujący prezes Jan Kordus, który na zakończenie krótkiego wystąpienia zaproponował na przewodniczącego obrad Mieczysława Bednarskiego. Podczas dyskusji poruszono wiele spraw, których rozwiązanie miało już należeć do zadań nowego zarządu w następującym składzie: Mieczysław Bednarski – prezes; Jan Kordus – wiceprezes; Edward Szaniawski – sekretarz; Bronisław Jeżewski – skarbnik; Edward Mastalerz – gospodarz. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Edwarda Wolsztyniaka (przewodniczący), Henryka Bańkowskiego i Mariana Witkowskiego. Ponadto wyróżniającym się zawodnikom wręczono honorowe odznaki LZS. Na zebraniu obecnych było 50 osób – w większości członków klubu.

Sezon 1980/1981 – Drużyna seniorów zakończyła rozgrywki na 9 miejscu w klasie “B”. Prowadzeni przez Mieczysława Bednarskiego juniorzy uplasowali się na pierwszym miejscu terenowej klasy i awansowali do ligi okręgowej. Z kolei trampkarze młodsi zajęli drugie miejsce na 10 drużyn ligi trampkarzy, a trampkarze starsi – 9 miejsce .

Tenisiści stołowi zajęli pierwsze miejsce w klasie “A” i awansowali do ligi wojewódzkiej. Trzon drużyny stanowili wówczas: Leszek Kraszewski, ks. Jerzy Woźniak, Jan Chorzępa, Józef Lisowski i Marian Witkowski (pełniący funkcję kierownika drużyny).

Sezon 1981/1982 – Nastąpiła zmiana na stanowisku instruktora seniorów – miejsce Tadeusza Cichockiego zajął Mieczysław Bednarski. Na koniec sezonu seniorzy zajęli 6 miejsce w klasie “B”, juniorzy – 8 miejsce w lidze okręgowej juniorów. Natomiast tenisiści stołowi uplasowali się na 4 miejscu ligi wojewódzkiej mężczyzn.

1984 r. – Piłkarska drużyna seniorów wróciła do klasy “A”.

1984-1992 r. – Przy klubie działała sekcja lekkoatletyczna. Do połowy 1987 r. szkoleniem zajmowała się Emilia Sozańska, a w zajęciach udział brali uczniowie żmigrodzkiej szkoły podstawowej. Z kolei w kolejnych latach na zawody z dziećmi najczęściej wyjeżdżali Mirosława Kowalska i Jan Fedyna, a od 1990 r. także Ludwik Łyczakowski, nowy nauczyciel wychowania fizycznego i trener lekkoatletyki. W 1992 r. sekcję lekkoatletyczną przekazano Szkole Podstawowej w Żmigrodzie. Wśród wyróżniających się wychowanków należy wymienić następujące osoby: Magdalena Becela, Tomasz Dyderski, Wojciech Jobczyk, Ryszard Kokora, Wojciech Latuszek, Remigiusz Lipnicki, Jerzy Musiał, Ireneusz Pyczak, Katarzyna Rudnicka i Anna Wyzinkiewicz.

1985 r. – Przeprowadzono największy gotówkowy transfer klubowego zawodnika. Otóż 15-letni wówczas Mirosław Drączkowski przeszedł za 300.000 zł do Śląska Wrocław. Dla porównania na wypłaty dla sześciu osób klub wydawał 15.000 zł.

1990 r. – W tym roku Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS decydowała o wysokości dotacji. Środki można było wykorzystać jedynie na ściśle określone zadania i tylko na sport dla dzieci i młodzieży. Dla RW LZS priorytetem była lekkoatletyka, następnie tenis stołowy, a dopiero na trzecim miejscu piłka nożna. Zbliżały się trudne czasy dla żmigrodzkiego sportu.
1990 r. – Klub zmienił swoją siedzibę – lokal przy ul. Wrocławskiej został sprzedany w drodze przetargu. W zamian za to Piast otrzymał nieduże pomieszczenia w ZPK, które użytkował do 2011 r.

1991 r. – Działacze klubu zakupili po preferencyjnej cenie w Energomontażu – Zachód autobus. Tym samym problem dowozu drużyn na mecze został rozwiązany. Dodatkowo klub mógł liczyć na dochody z tytułu wynajmu pojazdu np. na wycieczki.

1991 r. – Ostatecznie zakończyło się finansowanie klubu przez Wojewódzką Federację Sportu. Od tego momentu niewielkie dotacje płynęły z Okręgowych Związków Sportowych.

1992 r. – Rozegrany został towarzyski mecz piłki nożnej Piast Żmigród – Śląsk Wrocław (I liga). Całkowity dochód ze sprzedaży biletów przekazano Mirosławowi Drączkowskiemu na częściowe pokrycie leczenia kosztów kontuzji. Na trybunach zasiadło około tysiąc osób.
1992 r. – Podjęto decyzję o przekazaniu dwóch klubowych sekcji: lekkoatletycznej i tenisa stołowego innym podmiotom. Odtąd Żmigrodzki Ośrodek Kultury miał pod swoją opieką pingpongistów, a Szkoła Podstawowa lekkoatletów.

8 stycznia 1995 r. – Odbyło się walne zebranie sprawozdawczo–wyborcze MLKS „Piast” Żmigród. Mieczysław Bednarski został wybrany na stanowisko prezesa klubu juz po raz czwarty w swojej długoletniej działalności. Ponadto postanowiono o zmianie nazwy klubu z Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Piast” Żmigród na Miejski Klub Sportowy “Piast” Żmigród. I tak decyzją Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 1995 r. zostało zatwierdzone stowarzyszenie pod nazwą Miejski Klub Sportowy “Piast” Żmigród. W ten sposób po 25 latach klub zmienił nazwę, ale nie opuścił szeregów Zrzeszenia LZS.

Lata 1996-1997 – Wykonano prace remontowe związane z powiększeniem boiska.
1997 r. – Członkowie zarządu “Piasta”, Tadeusz Jasiński, Leon Koźlakowski i Mieczysław Bednarski, widząc coraz lepsze wyniki I zespołu rozpoczęli poszukiwanie sponsorów. Do współpracy udało się namówić właściciela Przedsiębiorstwa Produkcji Mebli Jafra – Franciszka Bieńka. Jego wejście do klubu zapoczątkowało nowy jakościowo okres w historii żmigrodzkiej piłki. W mniejszym zakresie klubowi pomagał Tadeusz Marek, były zawodnik Piasta, a aktualnie prowadzący działalność gospodarczą kibic Piasta.

Efekt wspomnianych działań przyszedł natychmiastowo – drużyna seniorów po 13 sezonach gry w klasie „A” wywalczyła awans do ligi okręgowej.

11 grudnia 1997 r. – Franciszek Bieniek został członkiem zarządu Piasta.

1998 r. – Piast jako beniaminek ligi okręgowej zakończył rozgrywki sezonu 1997/1998 na drugim miejscu w tabeli.

1998 r. – Po 11 latach przerwy działaczom ponownie udało się zorganizować dwa szkoleniowe obozy sportowe – dla juniorów i seniorów.

18 grudnia 1998 r. – Klub zmienił nazwę na Miejski Klub Sportowy „Piast Jafra” Żmigród. W tym dniu wybrano także nowy zarząd w składzie: Franciszek Bieniek (prezes), Leon Koźlakowski (wiceprezes), Jan Fedyna (sekretarz), Bronisław Jeżewski (kasjer), Tadeusz Jasiński (kierownik sekcji piłki nożnej i drużyny seniorów), Mieczysław Bednarski (trener koordynator ds. szkolenia młodzieży); członkowie: Bogdan Fiedziuk i Adam Hasyn (gospodarz).

1999 r. – Aktywna praca zarządu klubu doprowadziła do remontu szatni, powstały nowe sanitariaty. Wybudowano również domek spikerski, uzupełniono trybuny, poprawiła się jakość boiska. Kibice po raz pierwszy w historii mogli kupić klubowe szaliki, a na każdym meczu było nagłośnienie oraz obsługa spikerska.

1999 r. – Do Żmigrodu przyjeżdża niemiecka drużyna TSV Bargteheide, aby rozegrć mecz towarzyski z “Piastem” (szerzej w podrozdziale 5.1.5 Żmigród – Bargteheide. Wymiana sportowa). Także w tym roku Piast był organizatorem finałowego meczu Puchar Polski na szczeblu OZPN Wrocław.

Sezon 1999/2000 – Piłkarska drużyna seniorów trenowana przez Dariusza Podgórskiego wywalczyła awans do IV ligi dolnośląskiej. Bilans sezonu w klasie okręgowej był następujący: w 30 meczach zespół zdobył 70 punktów (22 mecze wygrane, 4 remisy i 4 porażki). Drużyna odniosła sukces dzięki następującym piłkarzom: Paweł Abramczyk, Robert Barański, Piotr Bilakiewicz, Mariusz Blecharz, Artur Dzięgielewski, Dariusz Gierus, Andrzej Hańczyk, Kamil Jasłowski, Daniel Kabza, Artur Kaleta, Paweł Kołodyński, Jarosław Łaba, Marek Mroziński, Maciej Nowak, Paweł Oleś, Grzegorz Paryna, Grzegorz Pietrzak, Zbigniew Pogoda, Mariusz Popek7, Krzysztof Rajn, Roman Skałecki, Sławomir Wójs, Piotr Zieliński.

Z kolei juniorzy (podopieczni Mieczysława Bednarskiego) awansowali do ligi okręgowej.

W czerwcu “Piast” po raz drugi był organizatorem finałowego meczu o Puchar Polski na szczeblu OZPN Wrocław.

2000 – Drużyna seniorów przebywała w niemieckim Bargteheide. Piłkarzom towarzyszyli działacze klubu z prezesem Franciszkiem Bieńkiem na czeleW towarzyskim meczu TSV Bargteheide przegrał na własnym stadionie z MKS “Piast – Jafra” Żmigród 1:2.

lipiec 2000 r. – Prezes klubu Franciszek Bieniek złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Obowiązki prezesa przejął Leon Koźlakowski.

Sezon 2000/2001 – Drużyna seniorów dzielnie walczyła w IV lidze jednak musiała uznać wyższość rywali i spadła do klasy okręgowej.

styczeń 2002 r. – Żmigród opłynęła smutna wiadomość o nagłej śmierci prezesa klubu Leona Koźlakowskiego. Obowiązki prezesa na pół roku tymczasowo przejął Bogdan Fiedziuk. Następnie podczas walnego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, który odbył się w czerwcu, wybrano nowego prezesa – został nim Ryszard Jacków. Natomiast w grudniu kolejny walny zjazd powierzył obowiązki prezesa klubu Edwardowi Szaniawskiemu. Inną istotną uchwałą tego zebrania był powrót do poprzedniej nazwy klubu tj. Miejskiego Klubu Sportowy „Piast” Żmigród.

Sezon 2002/2003 – Seniorzy ukończyli na 7. miejscu w klasie okręgowej. Najwięcej goli w drużynie Bogusława Wilka strzelił Piotr Zieliński – 19.

Kwiecień-maj 2003 r. – Na stadionie miejskim wybudowano nową trybunę z 200 plastykowymi siedziskami.

1 czerwca 2003 r. – Drużyna seniorów rozegrała towarzyski mecz z zespołem z Holandii. Spotkanie MKS “Piast” Żmigród – V.V. Walram Valkemburg zakończyło się rezultatem 3:2 (1:1) dla żmigrodzian.

2004 r. – Wychowanek klubu – Robert Kaźmierczak8 już jako zawodnik Amiki Wronki zdobył medal Mistrzostw Polski w rozgrywkach juniorskich.
6-7 sierpnia 2004 r. – W ramach przygotowań do nowego sezonu klub gościł w Żmigrodzie drużynę juniorów TSV Bargteheide (Niemcy). Pierwszego dnia żmigrodzcy juniorzy pokonali swoich kolegów z Niemiec 3:1, a nazajutrz odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej drużyn juniorów (szerzej w podrozdziale 5.1.5 Żmigród – Bargteheide. Wymiana sportowa).

Sezon 2004/2005 – W rozgrywkach wrocławskiej klasy okręgowej drużyna zajęła czwarte miejsce. Najlepszym strzelcem sezonu okazał się Piotr Zieliński (27 bramek).

Październik 2004 r. – Sfinalizowana rozmowy zarządu klubu z Browarem Piast z Wrocławia. Na mocy ustaleń drużyna seniorów otrzymała komplet nowych strojów z logo sponsora.

Sezon 2005/2006 – Na koniec sezonu zespół „Piasta” uplasował się na szóstym miejscu w tabeli.

2006 – Młodzi piłkarze „Piasta” Żmigród, Dominik Piotrowski i Mateusz Fedyna, z kadrą Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej zdobyli Mistrzostwo Polski w swoich kategoriach wiekowych. Inny wychowanek żmigrodzkiego klubu Kamil Pilarski, wówczas zawodnik Zagłębia Lubin trafił do reprezentacji Polski U-19 i był bliski gry w mistrzostwach Europy.
2006 r. – W tym roku uroczyście obchodzono 60 rocznicę klubu sportowego w Żmigrodzie. Z tej okazji zorganizowano wiele imprez, a wśród nich:

– 3 marca 2006 r. – Zakończyły się I Halowe Otwarte Mistrzostwa Żmigrodu w piłce nożnej drużyn klubowych. Ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco: Piast I Żmigród, ZK Rawia Rawicz, Bór Oborniki Śląskie, Piast II Żmigród, Dolpasz Skokowa.

– 15 stycznia 2006 r. – Odbył się III Halowy Turniej Piłki Nożnej drużyn seniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Żmigród. Klasyfikacja końcowa: Piast I Żmigród, Polonia Trzebnica, Śląsk Wrocław, Sparta Miejska Górka, KP Brzeg Dolny, Piast II Żmigród.

– 18 sierpnia 2006 r. – W międzynarodowym meczu juniorów Piast Żmigród wygrał z TSV Bargteheide 6:1 (2:1).

19 stycznia 2007 r. – W sali, w której przed laty mieściło się Kino „Ogniwo”, odbyła się uroczysta akademia z okazji 60-lecia Miejskiego Klubu Sportowego „Piast” Żmigród. Z zaproszenia zarządu klubu skorzystało 110 osób – byłych i obecnych zawodników, działaczy, gości i sponsorów. Na rozpoczęcie prezes MKS Piast Żmigród, Edward Szaniawski podziękował wszystkim gościom za przybycie i zaprosił do wysłuchania historii żmigrodzkiego klubu, którą szczegółowo zaprezentował kierownik biura MKS Piast Żmigród, Jan Fedyna. Specjalnie na tę okazję przygotowano również okolicznościową wystawę fotografii i trofeów zdobytych przez zawodników klubu na przestrzeni lat. Tego wieczoru był też czas na przemówienia przedstawicieli władz samorządowych i innych zaproszonych gości.

Po wystąpieniach przyszedł czas na odznaczenia za zasługi i poświęcenie na rzecz MKS „Piast” Żmigród. Wszyscy zaproszeni uczestnicy otrzymali honorowe medale z dyplomami, które wręczali burmistrz Gminy i Miasta Żmigród, Zdzisław Średniawski wraz z prezesem klubu, Edwardem Szaniawskim. W trakcie uroczystości dwie uczennice szkoły podstawowej w Żmigrodzie, Martyna Marek i Izabela Możdżeń, przy akompaniamencie Krzysztofa Szuberta wykonały trzy utwory muzyczne. Na zakończenie wszystkich gości poczęstowano kolacją, a później przyszedł czas na wspominanie dawnych lat…

27 stycznia 2007 r. – W Zespole Placówek Kultury w Żmigrodzie miał miejsce walny zjazd sprawozdawczo – wyborczy, podczas którego prezes klubu przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za lata 2003-2006. Następnie członkowie klubu wybrali nowe władze na lata 2007-2010. Prezesem klubu pozostał Edward Szaniawski, a pozostałymi członkami zarządu byli: Mieczysław Bednarski, Henryk Kłos, Robert Lewandowski (wiceburmistrz), Bogusława Wachowicz, Andrzej Zagórski, Rafał Zagórski i Piotr Zieliński.

23 kwietnia 2007 r. – Nastąpiła zmiana na stanowisku trenera drużyny seniorów. Miejsce Stanisława Jachyry zajął Piotr Bednarski9, który był równocześnie czynnym zawodnikiem.

Sezon 2007/2008 – Piłkarska drużyna seniorów zakończyła rozgrywki na siódmym miejscu w klasie okręgowej. Obowiązki kierownika drużyny powierzono Waldemarowi Sykowi. Natomiast na stanowisku trenera drużyny juniorów Jana Fedynę zastąpił czynny zawodnik „Piasta”, Paweł Oleś.

Sezon 2008/2009 – Ze względu na brak satysfakcjonujących wyników postanowiono zmienić trenera drużyny seniorów. Pod koniec października Piotra Bednarskiego zastąpił Bogdan Sawicki10, który prowadził zespół do końca rundy jesiennej. Następnie zarząd klubu zdecydował o powierzeniu funkcji trenera Janowi Fedynie. MKS „Piast” Żmigród zakończył rozgrywki na 10. miejscu.

Sezon 2009/2010 – Drużyna seniorów po raz drugi w historii awansowała do IV ligi. Sukces nie byłby możliwy bez następujących piłkarzy: Piotr Bilakiewicz, Maciej Brumirski, Adrian Hliwa, Daniel Kabza, Krystian Kaniewski, Kamil Kanownik, Robert Kaźmierczak, Sylwester Kłos, Filip Kobylski, Piotr Konopacki, Sebastian Lewek, Jarosław Łaba, Piotr Łuszcz, Krystian Muller, Paweł Oleś, Grzegorz Paryna, Paweł Pilarski, Zbigniew Pogoda, Sebastian Przybyłko, Grzegorz Sawicki, Konrad Tabak, Maciej Wachowicz, Tomasz Wachowicz, Krzysztof Zagórski, Piotr Zieliński, Sebastian Zagórski.

Wszystkie mecze w rundzie wiosennej „Piast” w roli gospodarza rozgrywał w Rawiczu na stadionie miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdyż w marcu 2010 r. żmigrodzki stadion został wyłączony z użytkowania z powodu gruntownej przebudowy.

Aneks.

Prezesi żmigrodzkiego klubu w latach 1946-2012:

1946-1947 – Stanisław Gdula

1947-1949 – Stanisław Górski ?

1950 – Kazimierz Lange?

1951-1955 – Stanisław Górski ?

1956-1958 – Jan Kordus

1959-1960 – Paweł Krechut

1961-1962 – brak danych

1963-1965 – Jerzy Janiszewski

1966 – Jan Kordus

1967-1968 – Zygmunt Imiełowski

1969-1970 – Zdzisław Szaliński

1971 – Mieczysław Bednarski

1972-1975 – Julian Szumski

1975-1977 – Bolesław Malczyk

21.01.1978-9.02.1981 – Jan Kordus

1981-1987 – Mieczysław Bednarski

1987 – Edward Szaniawski

1988 – Adam Nowak

1988-1990 – Zbigniew Wajer (p.o. prezesa)

20.12.1990-wrzesień 1993 – Bernard Fąferek

1993-1995 – Adam Hasyn (p.o. prezesa)

9.01.1995-28.12.1998 – Mieczysław Bednarski

28.12.1998-3.07.2000 – Franciszek Bieniek

2000-16.01.2002 – Leon Koźlakowski

Styczeń-czerwiec 2002 – Bogdan Fiedziuk (p.o. prezesa)

Czerwiec-grudzień 2002 – Ryszard Jacków

2002-2011 – Edward Szaniawski

od 2 lutego 2011 – Rafał Zagórski

Trenerzy piłkarskiej drużyny seniorów w latach 1946-2012:

1946-1950 – Eugeniusz Naczulski

1951-1956? – Adam Nowakowski

1956-1957 – Mieczysław Żebroń

1957-1959 – Zbigniew Dudek

1959 – Mieczysław Żebroń

1960-1968 – Tadeusz Cichocki

1968/69-1978/79 – Mieczysław Bednarski (od końca sezonu 1972/73 do początku sezonu 1973/74 w pracy wspomagany przez Mieczysława Żebronia)

1978/79-1979/80 – Tadeusz Cichocki

1979/80 – Mieczysław Bednarski

1980/81 do 20.09.1981 – Mieczysław Bednarski

1981/82 – Edward Szaniawski i Jan Fedyna

1981/82 (runda wiosenna) – 1987/88 (runda jesienna) – Mieczysław Bednarski

1987/88 (runda wiosenna) – Jan Fedyna

1988/89 do 23.04.1989 – Tadeusz Cichocki

Do końca rundy wiosennej 1988/89 – Mirosław Gordzicz i Tadeusz Górski

1989/90 (runda jesienna) – Grzegorz Pietrzak

1989/90 (runda wiosenna) – 1990/91 (runda jesienna) – Tadeusz Jasiński

1990/91 do 22.09.1991 – Jan Fedyna

Do końca rundy jesiennej 1991/92 – Mirosław Gordzicz, Tadeusz Jasiński i Tomasz

Czajkowski

1991/92 (runda wiosenna) – Mieczysław Bednarski

1992/93 – Mirosław Gordzicz (do 28.09.1992 r.)

Do końca rundy jesiennej 1992/93 – Adam Hasyn

Do 10.05.1993 r. – Bogdan Sawicki

Do końca rundy wiosennej 1992/93 – Adam Hasyn

1993/94 (runda jesienna) – Tadeusz Cichocki

1993/94 (runda wiosenna) – 1995/96 – Jan Fedyna

1996/97 do 27.08.2000 – Dariusz Podgórski

Do końca rundy jesiennej 2000/2001 – Grzegorz Pietrzak

2000/2001 (okres przygotowawczy) – Kazimierz Kołodziej

2000/2001 (runda wiosenna) do 30.09.2001 – Bogusław Wilk

Do końca rundy jesiennej 2001/2002 – Bogdan Zagórny

2001/2002 (runda wiosenna) – Jan Fedyna

2002/2003 – Bogusław Wilk

2003/2004 do 23.04.2007 – Stanisław Jachyra

24.04.2007 do 20.10.2008 – Piotr Bednarski

Do końca rundy jesiennej 2008/2009 – Bogdan Sawicki

2008/2009 (runda wiosenna) do 13.09.2010 – Jan Fedyna

14.09.2010 do końca sezonu 2011/2012 – Marek Nowicki

Od lipca 2012 do grudnia 2013 – Mirosław Drączkowski
Od 27 grudnia 2013 – Grzegorz Podstawek

Na podstawie:

  1. Kroniki szkolne Zespołu Szkół Rolniczych, Powiatowego Zespołu Szkół.

  2. Kronika Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie od 1945 roku, napisana przez Czesława Mituniewicza.

  3. Archiwum Państwowe we Wrocławiu – jednostki: 18/241, 386/658, 1/725, 2/725, 12/725, 18/725, 22/725, 23/725, 40/725, 107/725, 1/735, 7/735, 8/735, 9/735, 10/735, 11/735, 12/735, 14/735, 15/735, 16/735, 17/735, 20/735, 22/735, 25/735, 28/735, 34/735, 36/735, 37/735, 41/735, 42/735, 44/735, 45/735, 49/735, 97/735, 5/840, 6/840, 15/840, 1/1220, 6/1220, 7/1220, 8/1220, 9/1220, 10/1220 i zespoły XVI/332, XVII/332 i XVIII/332.

  4. Materiały i informacje udostępnione przez MKS “Piast” Żmigród, a w tym m.in.:

– Złota Księga 1973-1978. Kronika Klubu Sportowego MLKS Piast Żmigród,

– Złota Księga 1981-1983. Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Piast Żmigród,

– protokoły, sprawozdania, zestawienia, fotografie i wiele innych.

  1. Opracowanie autorstwa Jana Fedyny pt. Historia klubu sportowego w Żmigrodzie w zarysie. Od Kolejowego Klubu Sportowego przy Kole Związku Zawodowym Kolejarzy do Miejskiego Klubu Sportowego „Piast” 1946 – 2010 (14.09.2010).

  2. Wiadomości Żmigrodzkie: 1/2007 “60. rocznica założenia w Żmigrodzie klubu sportowego” G. Paryna; 1/2007 “Plebiscyt z okazji 60-lecia Miejskiego Klubu Sportowego “Piast” Żmigród” G. Paryna; 2/2007 “Laureaci plebiscytu “Wiadomości Żmigrodzkich” G. Paryna; 4/2007 “Historia klubu sportowego w Żmigrodzie w latach 1946 – 2006”, G. Paryna.

  3. Informacje i materiały – Edward Dorabiała, Bogdan Fiedziuk, Maria Grochowska, Tadeusz Jóźków, Tadeusz Karpienko, Grzegorz Paryna, Paweł Pilarski, Emilia Sozańska, Mieczysław Żebroń, Jolanta Becela.

1 Jan Kordus w ciągu ponad 35 lat działalności na rzecz klubu pełnił wiele funkcji: prezesa, wiceprezesa, kasjera, kierownika drużyny, gospodarza.

2 Tadeusz Karpienko jeden z najbardziej aktywnych działaczy klubowych, zawodnik drużyny siatkarzy. Bardzo dobry organizator i wieloletni kibic.

3 Mieczysław Bednarski – Nauczyciel wychowania fizycznego i muzyki, związany z klubem od sezonu 1968/69. Przez krótki okres był zawodnikiem, jako trener pracował z zawodnikami wszystkich kategorii wiekowych (m.in. drużynę seniorów prowadził przez 20 sezonów). Ponadto pełnił rolę prezesa klubu kilku kadencji.

4 Janusz Kaźmierczak w barwach żmigrodzkiego klubu rozegrał 82 mecze, zdobywając 77 bramek. Zadebiutował 3.05.1971 r., a ostatni mecz rozegrał 4.10.1987r. Kariera zawodnicza (kluby w kolejności): Piast Żmigród, Pafawag Wrocław (III liga), Moto-Jelcz Oława (II liga), Piast Żmigród.

5 Zdzisław Kaźmierczak barwy klubu w drużynie seniorów reprezentował od 15 roku życia. Podczas odbywania służby wojskowej (1971-72) grał w III-ligowej Granicy Gubiń. Po powrocie z Armii Polskiej ponownie występował w żmigrodzkim klubie aż do 1983 roku. Starszy brat Janusza Kaźmierczaka.

6 Sekcja turystyczna powołana została uchwałą walnego zgromadzenia z listopada 1976. Była to inicjatywa Józefa Podrażnika – sekretarza i kronikarza klubu.

7 Mariusz Popek reprezentował barwy żmigrodzkiego klubu w 279 meczach. Jako pierwszy w historii klubu przekroczył liczbę 200 strzelonych goli. Ostatni mecz rozegrał 4.06.2002 r. mając na koncie 203 zdobyte bramki.

8 Robert Kaźmierczak do 2000 r. grał w zespołach dziecięco – młodzieżowych „Piasta”. Następnie swój talent rozwijał w Szkółce Piłkarskiej „Amiki” Wronki. Dwukrotny medalista klubowych mistrzostw Polski drużyn juniorów. W 2004 r. przeszedł do Gawina Królewska Wola., a pod koniec 2005 r. podpisał kontrakt z II-ligowych wówczas „Śląskiem” Wrocław. W następnych sezonach reprezentował: „Skalnik” Gracze (III liga), „Śląsk” II Wrocław (kl. okręgowa), „Górnik” Polkowice (III liga) i „Unia” Janikowo (II liga), GKS Kobierzyce, a od lutego2011 r. ponownie reprezentuje barwy “Piasta” Żmigród. Syn Zdzisława Kaźmierczaka.

9 Piotr Bednarski wystąpił w 86 meczach Piasta Żmigród, zdobywając 8 goli. Po raz pierwszy zagrał w drużynie seniorów w wieku 15 lat (8.04.1980r.). Kariera zawodnicza: Piast Żmigród, Śląsk Wrocław (III liga), Moto-Jelcz Oława (II liga), Rokita Brzeg Dolny (III Liga), Deutch Wagram (IV liga austriacka), Rokita Brzeg Dolny (III liga), Rawia Rawicz (III liga), Piast Żmigród, Piast Kobylin (IV liga), Piast Żmigród. Syn Mieczysława Bednarskiego.

10Bogdan Sawicki to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy w historii „Piasta”. Należał do podstawowych zawodników drużyny, która w 1977 r. uzyskała historyczny awans do ligi wojewódzkiej. Od roku 1996 niemal nieprzerwanie pracował z klubowymi zespołami (orliki, młodziki, trampkarze i juniorzy).

Kalendarium od 2010 do 2012 roku

Autor tekstu: Grzegorz Paryna. Publikacja w książce autorstwa Pawła Beceli pt. “Żmigród nasze miasto. zarys dziejów od 1945 roku”

2010/2011

Okres przygotowawczy do sezonu 2010/2011 piłkarze Piasta Żmigród rozpoczęli we wtorek 13 lipca 2010 r. W pierwszych zajęciach prowadzonych przez trenera Jana Fedynę wzięło udział 25 zawodników w tym dwóch pozyskanych tydzień wcześniej doświadczonych graczy: rozgrywający Mariusz Niedbała i środkowy obrońca Tomasz Gajowy. W trakcie 6-tygodniowych przygotowań do debiutanckiego sezonu w dolnośląskiej IV lidze szeroka kadra Piasta wyjechała na obóz sportowy do przygranicznych Słubic, gdzie mieli do dyspozycji miejscowy OSiR.

W niedzielę, 15 sierpnia, nadszedł czas inauguracji nowego sezonu. Piast Żmigród mecze w roli gospodarza nadal rozgrywał na stadionie w Rawiczu, gdyż żmigrodzki OSiR nadal był modernizowany. I właśnie w pierwszym meczu sezonu na rawickim stadionie żmigrodzianie wygrali z wrocławską Ślęzą 2:0. Po udanym początku rozgrywek beniaminek ze Żmigrodu złapał „zadyszkę” przegrywając cztery mecze z Konfeksem Legnica, Pumą Pietrzykowice, Bielawianką Bielawa i Chrobrym II Głogów. W takich okolicznościach klub we wtorek, 14 września, rozstał się z dotychczasowym szkoleniowcem Janem Fedyną, argumentując swoją decyzję niezadowalającymi wynikami ostatnich meczów.

Dzień później Piast w meczu 1/8 Pucharu Polski okręgu wrocławskiego już pod wodzą nowego trenera Marka Nowickiego wygrał w Wołowie z miejscowym MKP 2:1. Zwycięstwo pucharowe jak i zmiana szkoleniowca pozytywnie wpłynęła na cały zespół Piasta, który w następnych meczach IV-ligowych zwiększał swój dorobek punktowy. Po pierwszej części debiutanckiego sezonu w IV lidze Piast znajdował się w dolnej strefie tabeli mając na swoim koncie 19 punktów.

W piątek (17 grudnia) w ekskluzywnym lokalu „Pałac-Galeria-Restauracja” w Żmigrodzie, odbyło się uroczyste „spotkanie opłatkowe” działaczy, piłkarzy i sponsorów MKS „Piast” Żmigród. Ten świąteczny wieczór rozpoczął się wspólną modlitwą, którą poprowadził ks. Marek Chociej, ówczesny duszpasterz Parafii Trójcy Świętej w Żmigrodzie. Następnie wszyscy uczestnicy „Klubowej Wigilii” składali sobie życzenia, łamiąc się przy tym „Opłatkiem” – symbolem pojednania i przebaczenia. Po tych radosnych chwilach nadszedł czas na konsumpcję wigilijnych potraw. Tuż przed wystąpieniem sprawozdawczo-finansowym Prezesa Piasta Żmigród, Edwarda Szaniawskiego do wigilijnego stołu dołączył Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski. W trakcie uroczystej kolacji burmistrz Lewandowski zabrał głos i nie ukrywał zadowolenia z faktu, że klub osiągnął stabilizację finansową. Podkreślił jednak, że to nie jest zasługa tylko i wyłącznie Gminy, ale w wielkim stopniu samych sponsorów. Swoje „pięć minut” miał również szkoleniowiec Piasta Marek Nowicki, który ogólnikowo przedstawił plan przygotowań drużyny do rundy wiosennej sezonu 2010/2011. „Dzisiaj proszę was o wzorową frekwencję na treningach i wytężoną pracę, ale później będę tego od was żądał”, mówił do piłkarzy trener, dając tym samym do zrozumienia, że przed nimi dwa miesiące morderczej harówki. Z końcem roku kalendarzowego 2010 był również czas podsumowań i analizy tego, co już zostało w przeszłości. Oprócz występów żmigrodzkich piłkarzy w dolnośląskiej IV lidze, słowa uznania zbierali również kibice Piasta, którzy wspierali swoich ulubieńców również w meczach wyjazdowych. To właśnie oni sprawiali, że żmigrodzianie grając na terenie rywali, mogli czuć się jak na własnym stadionie.

Po przerwie zimowej nadszedł czas na wznowienie treningów przez piłkarzy. W poniedziałek (10 stycznia 2011) podopieczni trenera Marka Nowickiego rozpoczęli okres przygotowawczy do rundy wiosennej trwającego sezonu. Tradycyjne ważenie oraz mierzenie jak i badanie tkanki tłuszczowej pozwoliły szkoleniowcowi wytyczyć dalszy plan działania odnośnie każdego zawodnika z osobna. Do zespołu dołączył 20-letni obrońca Maciej Wachowicz, który przez ostatni rok przechodził rehabilitacje po poważnej kontuzji stawu kolanowego. W sumie trener Marek Nowicki miał do dyspozycji 20 zawodników.

Gdy żmigrodzcy piłkarze pracowali nad uzyskanie właściwej dyspozycji sportowej przed runda rewanżową, doszło do zmiany zarządu Piasta. W czwartek (2 lutego) w Sali Konferencyjnej żmigrodzkiego ZPK odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu. Największe emocje wzbudzał wybór nowego Zarządu Piasta, a w gronie kandydatów na stanowisko Prezesa były trzy osoby: dotychczasowy zarządca Piasta Edward Szaniawski, członek Zarządu Rafał Zagórski oraz związany z drużyną żmigrodzkich oldboyów Mirosław Lenarcik. Do ostatnich chwil swoją kandydaturę rozważał aktualny Prezes Piasta Edward Szaniawski i oświadczył: „Myślę, że po ośmiu latach działania na rzecz klubu przyszedł czas na zmiany. Praca aktualnego Zarządu została uwieńczona upragnionym awansem do IV ligi i z tego jesteśmy dumni. Oficjalnie mogę potwierdzić, że nie będę ubiegał się o reelekcję”. Na początku czwartkowego zebrania dotychczasowy zarządca Piasta Żmigród Edward Szaniawski najpierw przywitał wszystkich obecnych gości, następnie wręczył pamiątkowe statuetki wszystkim Członkom dotychczasowego Zarządu klubu, a chwilę później wybrano Przewodniczącego Walnego Zebrania, którym został doświadczony Bogdan Fiedziuk. Spotkanie to cieszyło się wielkim zainteresowaniem, czego dowodem była obecność blisko stu osób w Sali Konferencyjnej. W tym gronie znajdowało się 35 Członków Klubu uprawnionych do głosowania, a wśród nich Burmistrz Gminy Żmigród. Przed samym głosowaniem na nowego Prezesa Piasta Żmigród zapadło kilka istotnych decyzji. Do Komisji Uchwał i Wniosków delegowano Andrzeja Zagórskiego, Zdzisława Sobolewskiego i Leszka Kraszewskiego. Natomiast w Komisji Skrutacyjnej znaleźli się: Tadeusz Karpienko, Ewa Kłos i Waldemar Syk. Chwile później ustępujący Prezes Klubu Edward Szaniawski przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności w latach 2007-2010. Po tym wystąpieniu doszło do przedstawienia kandydatów na objęcie stanowiska Prezesa Piasta Żmigród, a następnie przystąpiono do wyborów. Jak się okazało bezapelacyjnie zwyciężył Rafał Zagórski i to właśnie on przez następne cztery lata będzie stał za sterami żmigrodzkiego klubu. Nowo wybrany Prezes Piasta przedstawił wszystkim zgromadzonym osobom swoich kandydatów do Zarządu. W tym gronie znaleźni się v-ce prezes ds. finansowych Marcin Ciesielski, v-ce Prezes ds. organizacyjno-sportowych Paweł Pilarski, Sekretarz Iwona Wajer, Kierownik Biura Andrzej Zagórski, Dyrektor ZPK Dariusz Skiba, rzecznik prasowy Grzegorz Paryna, zarządca boiska w Żmigródku Leszek Kraszewski oraz Henryk Kłos, który współpracował z Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej. Jednym z ostatnich punktów Walnego Zebrania był wybór Komisji Rewizyjnej. W tym gronie znaleźli się Edward Szaniawski, Bogusława Wachowicz oraz Ryszard Jacków.

Tymczasem piłkarze nieustannie przygotowywali się do rundy rewanżowej sezonu 2010/2011. W środę (16 lutego) nowy Prezes Piasta Rafał Zagorski doszedł do porozumienia z napastnikiem Robertem Kaźmierczakiem, który po półrocznym pobycie w GKS Kobierzyce wrócił do swojego macierzystego klubu. Rok wcześniej popularny „Kaziu” w poprzednim sezonie reprezentował barwy Piasta i znacząco przyczynił się do wielkiego sukcesu jakim był awans do dolnośląskiej IV ligi, a sam snajper został królem strzelców wrocławskiej Ligi Okręgowej. Kilka dni później żmigrodzki klub zrobił kolejny krok naprzód po raz pierwszy w swojej 65-letniej historii nawiązując współpracę z wykwalifikowanym masażystą – Rafałem Nowackim. Na początku marca 2011 r. cały Żmigród opłynęła wiadomość, że w zaplanowanym na 3 maja otwarciu remontowanego miejscowego Ośrodka Sportu i Rekreacji udział weźmie ekstraklasowy Śląsk Wrocław. W przeszłości wrocławski klub tylko raz gościł w Żmigrodzie, a dokładnie miało to miejsce 11 października 1992 roku.

W poniedziałek (7 marca) odbyło się drugie już zebranie nowego Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „Piast” Żmigród. Podczas trzygodzinnnego spotkania podjęto dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła zmiany klubowego herbu. Stara, prostokątna wersja została oficjalnie zmieniona na nową, bardziej efektowną. Ponadto serwis internetowy www.piast-zmigrod.pl po dwóch latach swojego istnienia, został prawomocnie uznany oficjalnym serwisem żmigrodzkiego klubu. Administratorami internetowego serwisu Piasta od samego początku jego „życia” w sieci byli Grzegorz Paryna i Marcin Ciesielski, członkowie nowo wybranego Zarządu klubu.

13 marca 2011 r. piłkarze Piasta Żmigród po zimowym okresie przygotowawczym rozegrali pierwszy mecz o stawkę. Podopieczni trenera marka Nowickiego wygrali pojedynek 1/8 Pucharu Polski na szczeblu wrocławskim z III-ligowa Polonią Trzebnica. Do rozstrzygnięcia zwycięzcy tego spotkania potrzebny był konkurs rzutów karnych, gdyż w regulaminowym czasie gry był remis 1:1. Gola dla Piasta strzelił Sebastian Lewek, ale bohaterem dnia został bramkarz Piotr Bilakiewicz, który wielokrotnie ratował swój zespół przed utratą bramki i wybronił dwa rzuty karne.

W niedzielę (20 marca) na inaugurację rundy wiosennej w dolnośląskiej IV lidze piłkarze Piasta Żmigród wygrali przed własną publicznością z GKS Kobierzyce 2:1.

Miedzy pojedynkami w IV lidze nadszedł czas na ćwierćfinał Pucharu Polski okręgu wrocławskiego. W środę (30 marca) w wyjazdowym meczu pokonali Burzę Godzieszowa (Klasa A) 2:0. Natomiast 20 kwietnia Piast wygrał w meczu półfinałowym Pucharu Polski z Czarnymi Jelcz-Laskowice 2:0 i uzyskał tym samym przepustkę do wielkiego finału. Niestety, dobre wyniki pucharowe nie szły w parze z ligowymi. Po serii słabych występów, w sobotę (30 kwietnia), trener żmigrodzian Marek Nowicki podał się do dymisji. Jak się okazało zarząd klubu na specjalnie zwołanym zebraniu (2 maja) nie przyjął decyzji szkoleniowca – „Uznaliśmy, że trener Nowicki wykonuje swoją pracę prawidłowo i na bardzo wysokim poziomie szkoleniowym. Trener nie może być ofiarą słabej postawy niektórych zawodników, którzy podczas meczu mają problemy z koncentracją. Konsekwencje ostatnich słabych wyników w IV lidze poniósł cały zespół. Wydaje nam się, że ta decyzja jest właściwa i teraz sami zawodnicy muszą się wykazać wolą walki i ambicją, bo w ich umiejętności czysto piłkarskie nie wątpimy” – skomentował całą sprawę na łamach klubowego serwisu internetowego Prezes Piasta Żmigród Rafał Zagórski. Dzień później cały Żmigród czekał na przyjazd piłkarzy Śląska Wrocław, który na otwarcie zmodernizowanego OSiR-u miał rozegrać mecz pokazowy z Piastem. Niestety anomalia pogodowe zaskoczyły wszystkich zainteresowanych tym wydarzeniem, a nieustannie padający majowy śnieg spowodował odwołanie tej uroczystości.

11 maja w Środzie Śląskiej odbył się Finał Pucharu Polski okręgu wrocławskiego pomiędzy miejscową Polonią, a Piastem. Jak się okazało żmigrodzcy piłkarze wygrali ten pojedynek 1:0 i po raz pierwszy w 65-letniej historii klubu wywalczyli Puchar Polski okręgu wrocławskiego! Zwycięskiego gola strzelił w 89 minucie gry Paweł Abramowicz, który wykorzystał dokładne dośrodkowanie skrzydłowego Jarosława Łaby i strzałem głową pokonał bramkarza gospodarzy. Popularny „Abram” został wybrany również zawodnikiem meczu.

W sobotę (21 maja) Piast Żmigród rozegrał pierwszy mecz mistrzowski na zmodernizowanym żmigrodzkim stadionie. Podopieczni trenera Marka Nowickiego podejmowali ówczesnego lidera dolnośląskiej IV ligi Prochowiczankę Prochowice. Przy zapełnionych do ostatniego miejsca trybunach padł bezbramkowy remis. Wielkimi krokami zbliżał się już koniec sezonu 2010/2011, a w tabeli dolnośląskiej IV ligi panował wielki ścisk. O utrzymanie ciągle walczyło aż 7 drużyn (4 ostatnie spadały do Klasy Okręgowej). W tym gronie był również Piast Żmigród. Jak się okazało żmigrodzianie zdołali zapewnić sobie utrzymanie w IV lidze na kolejny rok w przedostatniej serii spotkań, kiedy to bezbramkowo zremisowali w Jeleniej Górze z tamtejszym KS Karkonosze. W niedzielę (12 czerwca) w meczu kończącym sezon 2010/2011 dolnośląskiej IV ligi piłkarze Piasta Żmigród pokonali Miedź II Legnica 5:4. Hattricka ustrzelił Robert Kaźmierczak, ale bohaterami dnia zostali doświadczeni zawodnicy Zbigniew Pogoda i Piotr Zieliński, którzy oficjalnie zakończyli piłkarską karierę na oczach 1000 widzów. Obaj zawodnicy zapisali się w wyjątkowy sposób w historii Piasta. Popularny „Zibi” jest rekordzista pod względem ilości rozegranych meczów w barwach żmigrodzkiego klubu (451), a „Zielony” strzelił najwięcej, bo aż 272 gole.

Po udanym sezonie w IV lidze już z lżejszym obciążeniem psychicznym żmigrodzcy piłkarze mogli przystąpić do pojedynku półfinałowego Pucharu Polski Województwa Dolnośląskiego. W środę (16 czerwca) do Żmigrodu przyjechał Chrobry Głogów, który na co dzień rywalizował w III lidze dolnośląsko-lubuskiej. Jak się okazało mecz był efektownym widowiskiem dla zgromadzonej widowni i ostatecznie zakończył się wygraną przyjezdnych 3:2. Dwa gole dla żmigrodzian strzelił Robert Kaźmierczak. Ten emocjonujący pojedynek oglądało 900 kibiców, wśród których byli specjalnie zaproszeni goście: burmistrz Robert Lewandowski, Prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Andrzej Padewski, jego zastępca Dariusz Machiński oraz przedstawiciele Chrobrego Głogów. Jak się później okazało pogromca Piasta wywalczył wojewódzki Puchar Polski pokonując w finale Orła Ząbkowice Śląskie 2:0. Tak więc sezon 2010/2011 dla Piasta Żmigród był niezwykle emocjonujący i widowiskowy. Udało się osiągnąć cel, którym było utrzymanie w dolnośląskiej IV lidze na kolejny rok i dodatkowo zespół wywalczył po raz pierwszy w całej historii klubu Puchar Polski okręgu wrocławskiego.

2011/2012

Po zrealizowanym celu i pozostaniu w dolnośląskiej IV lidze na kolejny rok, włodarze żmigrodzkiego klubu z Prezesem Rafałem Zagórskim na czele postanowili w przerwie letniej dokonać wzmocnień kadrowych pierwszego zespołu. Dzięki pomocy finansowej ze strony Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie jak i lokalnych biznesmenów przed sezonem 2011/2012 kadrę trenera Marka Nowickiego wzmocniło aż pięciu zawodników. I tak szeregi Piasta zasilił duet III-ligowej Polonii Trzebnica, 30-letni rozgrywający Sławomir Kołodziej i 26-letni napastnik Szymon Jaskułowski. Pozostałych trzech nowych piłkarzy to: skrzydłowy Paweł Pytlarz oraz dwaj wychowankowie, którzy wrócili do macierzystego klubu bramkarz Mateusz Nowak i obrońca Kamil Pilarski. Po tak znaczących wzmocnieniach żmigrodzcy kibice liczyli na udany rok piłkarski w którym Piast będzie walczył o najwyższy cel, czyli awans do III ligi. Jeszcze przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego do kolejnych rozgrywek w IV lidze, włodarze Piasta postanowili utworzyć drużynę Piasta II Żmigród, która rywalizowała we wrocławskiej Klasie A (grupa X). W poniedziałek (11 lipca) przygotowania do rozgrywek rozpoczęli podopieczni trenera Marka Nowickiego.

W sobotę (13 sierpnia) wystartowała dolnośląska IV liga 2011/2012. W meczu inauguracyjnym piłkarze Piasta Żmigród zremisowali w Wielkiej Lipie z miejscowym Sokołem 1:1. Tymczasem wielkimi krokami zbliżał się termin oficjalnego otwarcia zmodernizowanego żmigrodzkiego OSiR. Dokładnie 3 września odbyła się przełożona z maja impreza, której punktem kulminacyjnym był pokazowy mecz Piasta z ekstraklasowym Śląskiem Wrocław, aktualnymi wicemistrzami Polski. Pojedynek ten po raz pierwszy w dziejach Piasta był transmitowany „na żywo” przez telewizję internetową www.video-sport.pl. Jak się okazało, Piast przegrał ze Śląskiem Wrocław 6:0, a gole dla wrocławian strzelali Waldemar Sobota (dwa) oraz Johan Voskamp, Mateusz Cetnarski, Tomasz Szewczuk i Marek Gancarczyk. Mecz ten cieszył się wielkim zainteresowaniem, a na trybunach żmigrodzkiego stadionu zasiadła rekordowa liczba 2000 widzów. Po lekcji futbolu od wicemistrzów Polski piłkarze Piasta wrócili do walki o punkty w dolnośląskiej IV lidze. W sobotę (17 września) do Żmigrodu przyjechała Ślęza Wrocław. Piast wygrał ten mecz 2:1, ale w pamięci wszystkich widzów z pewnością na długo zostanie bolesna kontuzja rozgrywającego Piasta Mariusza Niedbały.

Dopiero 5 października Piast doznał pierwszej porażki w sezonie 2011/2012. W meczu 1/8 Pucharu Polski okręgu wrocławskiego Piast Żmigród przegrał w Brzegu Dolnym z miejscowym KP (Liga Okręgowa) 0:3. Tym samym wiadomo już było, że żmigrodzianie nie obronią trofeum wywalczonego w ubiegłym sezonie. W sobotę (19 listopada) zakończyła się runda jesienna dolnośląskiej IV ligi. Piast Żmigród zremisował w Strzelinie z miejscową Strzelinianką, a na słowa uznania zasłużyła 100-osobowa grupa żmigrodzkich kibiców, która przez całe spotkanie głośnym dopingiem wspierała piłkarzy. Po XVII rozegranych kolejkach Piast Żmigród zajmował 2 miejsce w IV-ligowej tabeli, tracąc do liderującej Foto-Higieny Gać tylko 1 punkt. Po tak udanej jesieni w Żmigrodzie oficjalnie mówiono, że celem Piasta jest awans do III ligi, który przysługuje dwóm najlepszym zespołom z dolnośląskiej IV ligi.

W poniedziałek, 19 grudnia, salę konferencyjną ZPK w Żmigrodzie wypełniła „Rodzina Piasta”. Działacze, trenerzy, piłkarze oraz sponsorzy żmigrodzkiego klubu zasiedli przy tradycyjnym wigilijnym stole, aby wspólnie uczcić ten świąteczny czas. Swoją obecnością wszystkich zgromadzonych gości zaszczycił Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski, który oznajmił, że Urząd Miejski będzie nadal pomagał klubowi wskoczyć do wyższej klasy rozgrywkowej.

W poniedziałek (9. stycznia 2012 roku) piłkarze Piasta Żmigród rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej sezonu 2011/2012 w dolnośląskiej IV lidze. W dniach 23-28. stycznia ekipa trenera Marka Nowickiego wzięła udział w obozie, który został zrealizowany na żmigrodzkich obiektach sportowych (stadion, hala sportowa, orlik, siłownia, odnowa biologiczna).

W sobotę (14. stycznia) odbył się IV Żmigrodzki Bal Smoka, podczas którego zostały rozdane nagrody Żmigrodzkiego Smoka Sukcesu za rok 2011 (szerzej w rozdziale V). Jak się okazało, Kapituła główną nagrodę w kategorii Sport i Turystyka przyznała Miejskiemu Klubowi Sportowemu „PIAST” Żmigród. „Dziękuję bardzo serdecznie za to szczególne wyróżnienie dla Piasta Żmigród. Cieszę się bardzo, że została doceniona wielka praca i poświęcenie ludzi związanych z klubem jak i sukcesy czysto sportowe. Słowa uznania i podziękowania kieruję pod adresem Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie na czele którego stoi burmistrz Robert Lewandowski jak również osób i firm, które wspierają klubową działalność. Bez tej znaczącej pomocy Piast nie byłby dzisiaj w tym miejscu, gdzie jest. Dziękuję również żmigrodzkim kibicom za piękną postawę podczas meczów Piasta w dolnośląskiej IV lidze”, powiedział Prezes żmigrodzkiego klubu Rafał Zagórski po odebraniu statuetki.

Zima 2012 w Żmigrodzie pomimo ujemnej temperatury powietrza była bardzo gorąca dla Piasta, a wszystko za sprawą roszad kadrowych w pierwszym zespole. Włodarze wicelidera dolnośląskiej IV ligi najpierw musieli pogodzić się z utratą kluczowych zawodników, a po kilku dniach zaczęli transferową ofensywę. Już na początku stycznia ze żmigrodzkim klubem pożegnali się doświadczony środkowy obrońca Tomasz Gajowy oraz najlepszy strzelec drużyny Szymona Jaskułowski. W obu przypadkach o rozstaniu nie tylko z Piastem, ale w ogóle z futbolem zadecydowały sprawy zawodowe piłkarzy. Wspominając o ubytkach „Dumy Doliny Baryczy” należy wspomnieć o kontuzjowanym rozgrywającym Mariuszu Niedbale, który w meczu VIII kolejki (17.09.2011 r. przyp.) dolnośląskiej IV ligi bieżącego sezonu pomiędzy Piastem Żmigród, a wrocławską Ślęzą (2:1 przyp. red.) doznał poważnego złamania ręki. Niestety rehabilitacja nie przebiegała po myśli 29-letniego zawodnika i została wydłużona o kolejne dwa miesiące. W świetle takich okoliczności Prezes żmigrodzkiego klubu Rafał Zagórskie nie zwlekał i od razu rozpoczął poszukiwanie piłkarzy, którzy zajęliby miejsce tych, których w Piaście już niema. I tak Piast najpierw pozyskał 26-letniego napastnika Adriana Bergiera, który w przeszłości występował m. in. w Koronie Kielce. Jak się okazało na tym włodarze Piasta nie poprzestali, gdyż pozyskali jeszcze dwóch klasowych obrońców Dariusza Zalewskiego i Dominika Piotrowskiego. Ten drugi to 20-letni wychowanek Piasta, który po 6-letnim pobycie w Miedzi Legnica powrócił do macierzystego klubu. W barwach III-ligowej „miedzianki” popularny „Domino” zaliczył 22 występy i strzelił 1 gola. Ponadto do kadry trenera Marka Nowickiego dołączyło trzech wyróżniających się zawodników z drużyny juniorów Paweł Oraczewski, Maciej Gendosz i Kamil Hankiewicz.

Od połowy stycznia piłkarze Piasta Żmigród przygotowywali się do rundy wiosennej sezonu 2011/2012 w dolnośląskiej IV lidze. Okres ciężkich zajęć treningowych jak i meczów sparingowych trwał równe dwa miesiące. W międzyczasie w sali widowiskowej żmigrodzkiego Zespołu Placówek Kultury odbył się coroczny Bal Sportowca podczas którego nagrodzono Najlepszych i Najpopularniejszych Trenerów oraz Sportowców Gminy Żmigród w 2011 roku. Jak się okazało kapituła doceniła ostatnie postępy Piasta główny nagrody powędrowały w ręce klubowych przedstawicieli. Drużyną Roku została IV-ligowa ekipa Piasta, Trenerem Roku Marek Nowicki, a wyróżnienie wśród sportowców powędrowało do piłkarza Grzegorz Sawickiego. Natomiast jedną z dwóch Nagród Specjalnych otrzymał Mieczysław Bednarski, żywa legenda żmigrodzkiego klubu. Po dwumiesięcznym okresie przygotowawczym nadszedł w końcu czas na poważne granie. W sobotę (17 marca) o godz. 15:00 na żmigrodzkim stadionie rozpoczął się mecz XVIII kolejki pomiędzy miejscowym Piastem, a Pumą Pietrzykowice, która wówczas zajmowała przedostatnie miejsce w tabeli, mając na swoim koncie 16 punktów. Niestety żmigrodzianie sensacyjnie zremisowali na własnym stadionie 1:1, a jedynego gola dla Piasta strzelił Paweł Abramowicz. W kolejnym pojedynku żmigrodzianie ponownie zremisowali, tym razem w Legnicy 1:1 z tamtejszą Miedzią II. Po tych stratach punktów, bo tak zostały odebrane przez kibiców remisy Piasta nadszedł czas na wygraną. W sobotę (31 marca) podopieczni trenera Marka Nowickiego ograli w Żmigrodzie Konfeks Legnica 3:0. Podbudowani wygraną piłkarze Piasta udali się na konfrontację z AKS Strzegom. Jak się okazało, to spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, a swój 100 występ w barwach Piasta zaliczył Piotr Łuszcz, wychowanek żmigrodzkiego klubu. W dalszej części rundy wiosennej żmigrodzcy piłkarze nie mogli ustabilizować formy sportowej czego efektem były liczne wpadki m.in. remis na własnym stadionie z outsiderem rozgrywek Iskrą Kochlice. Te zmienne wyniki sprawiły, że ostatecznie Piast Żmigród na zakończenie sezonu 2011/2012 zajął 3 miejsce w tabeli dolnośląskiej IV ligi i plany związane z awansem do wyższej klasy rozgrywkowej trzeba było przełożyć. Po zakończeniu rozgrywek nie milkły rozmowy, analizy na temat tego, co już za nimi. Dlaczego nie udało się awansować do III ligi? Patrząc na bilans wszystkich meczów wniosek nasuwał się sam. Piast Żmigród w całym sezonie zremisował aż 14 meczów (zyskał tytuł mistrzów remisów IV Ligi), a z takimi wynikami ciężko uzyskać historyczny wynik. Najlepszym strzelcami piłkarskiej „Dumy Doliny Baryczy” zostali Szymon Jaskułowski oraz Robert Kaźmierczak, którzy zdobyli po 7 bramek.