KARNET I CZŁONKOSTWO W KLUBIE, CZYLI 2 W 1

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego “PIAST” Żmigród informuje wszystkich kibiców o możliwości wstąpienia w szeregi członków klubu i pozyskaniu karnetu meczowego na cały rok 2017.

Co należy zrobić, aby otrzymać takie przywileje?

Wystarczy opłacić składkę członkowską za 2017 rok, która wynosi 100 złotych.

Każda osoba która dokona wpłaty składki członkowskiej otrzyma imienny, roczny karnet na mecze Piasta! Karnety będą do odebrania przed każdym meczem ligowym w siedzibie Klubu.

Wszystkie wpłaty zostaną przekazane wyłącznie na realizację celów statutowych Klubu.

Członek Klubu ma prawo:
– wybierać i być wybieranym do władz Klubu;
– uczestniczyć w zebraniach Klubu i jego sekcji;
– nosić znaczek klubowy;
– poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wniosku wobec władz Klubu;
– do bezpłatnego wstępu na zawody i inne imprezy organizowane przez Klub;
– korzystać z ewentualnych zniżek ustalonych przez Zarząd Klubu;
– reprezentować Klub w zawodach sportowych i innych wydarzeniach.

DANE DO PRZELEWU:
Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie
nr konta: 94 9598 0007 0000 0879 2000 0001
lub osobiście w sekretariacie klubu (budynek OSiR) w trakcie meczów ligowych.

PŁACĄC SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ POMAGASZ SWOJEMU KLUBOWI!

PIAST MOIM KLUBEM, ŻMIGRÓD MOIM MIASTEM”