Gmina Żmigród

budynek_gminy
Burmistrz - Robert Lewandowski burmistrz@zmigrod.com.pl
Z-ca Burmistrza - Jerzy Siuda zastepca@zmigrod.com.pl
Sekretarz - Joanna Monastyrska sekretarz@zmigrod.com.pl
Skarbnik - Anna Dobrowolska skarbnik@zmigrod.com.pl
REFERATY:

Referat Organizacyjno-Prawny - ORP
Urząd Stanu Cywilnego - USC
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - ROŚ
Referat Architektury i Gospodarki Nieruchomościami - AGN
Referat Inwestycji Rozwoju Lokalnego - IRL
Referat Finansowy - FIN
Referat Oświaty, Promocji i Organizacji Pozarządowych - OPO

Urząd Miejski
w Żmigrodzie

Pl. Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

Telefony:

71 385 30 57
71 385 30 50

E-mail:

urzad@zmigrod.com.pl

Strona internetowa:

www.zmigrod.com.pl