Gmina Żmigród

gmina_zmigrod_head
Burmistrz - Robert Lewandowski burmistrz@zmigrod.com.pl
Z-ca Burmistrza - Zdzisław Średniawski zastepca@zmigrod.com.pl
Sekretarz - Joanna Monastyrska sekretarz@zmigrod.com.pl
Skarbnik - Anna Dobrowolska skarbnik@zmigrod.com.pl
REFERATY:

Referat Oświaty - OŚW oswiata@zmigrod.com.pl
Referat Organizacyjno-Prawny - ORP zmigrod@zmigrod.com.pl
Urząd Stanu Cywilnego USC usc@zmigrod.com.pl
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - ROŚ ros@zmigrod.com.pl
Referat Architektury i Gospodarki Nieruchomościami - AGN agn@zmigrod.com.pl
Referat Inwestycji Rozwoju Lokalnego - IRL irl@zmigrod.com.pl
Referat Finansowy - FIN ksiegowosc@zmigrod.com.pl

Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej promocja@zmigrod.com.pl

Urząd Miejski
w Żmigrodzie

Pl. Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

Telefony:

71 385 30 57
71 385 30 50

E-mail:

urzad@zmigrod.com.pl

Strona internetowa:

www.zmigrod.com.pl