KOMUNIKAT KLUBU WS. WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO