OFICJALNIE: PREZES REELEKT I NOWE TWARZE W ZARZĄDZIE KLUBU

W dniu wczorajszym (21 lutego) w żmigrodzkim Domu Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Piasta Żmigród. Prezesem Klubu na kolejną, trzecią już kadencję został Rafał Zagórski. Podczas spotkania wybrano również członków Zarządu Piasta.

O godz. 18.00 rozpoczęło się zebranie, które było w Żmigrodzie oczekiwane od jakiegoś czasu. Już na początku okazało się, że na to spotkanie przybyło 28 członków Klubu, a więc wystarczająca ilość do tego, aby zebranie było ważne. Prezes Piasta Rafał Zagórski na wstępie przywitał wszystkich gości wśród których byli Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żmigrodzie Jan Czyżowicz. Po chwili okazało się, że drugi z Panów został wybrany na przewodniczącego Walnego Zebrania. Zgodnie z regulaminem spotkania wybrano następnie Komisję Wniosków i Uchwał w składzie której znaleźli się: Bogdan Fiedziuk, Tadeusz Marek i Zbigniew Wajer. Następnie dokonano wyboru personelu Komisji Skrutacyjno-Mandatowej: Paweł Pilarski, Waldemar Syk i Konrad Fedyna. Kolejnym punktem spotkania było sprawozdanie z działalności z kończącej się kadencji aktualnego zarządu Klubu, które przedstawił Prezes Rafał Zagórski, a po tym wystąpieniu  Pani Bogusława Wachowicz zdała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej po czym głos zabrał Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski. – Dziękuje serdecznie Prezesowi Rafałowi  Zagórskiemu oraz całemu Zarządowi za poświęcenie i społeczna pracę na rzecz Klubu. Wielki szacunek chcę oddać klubowym sponsorom za chęć pomagania. Myślę, że Klub Biznesu „Partner-Piast” jest ewenementem w naszym regionie i widać, że przedsiębiorcy również potrafią się zjednoczyć. Widać zaangażowanie w Klubie i jednocześnie zainteresowanie Klubem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ewenementem jest również fakt, że Klub potrafi skutecznie włączyć się w akcje społeczno-charytatywne. Jednocześnie chciałbym zadeklarować, że nadal Gmina Żmigród będzie wspierać sport w tym również Piasta  – powiedział włodarz Gminy Żmigród Robert Lewandowski.  Kolejnym krokiem zebrania było wprowadzenie na wniosek Prezesa Rafała Zagórskiego trzech zmian w statucie Klubu, które dotyczyły: minimalnej liczby członków Zarządu Klubu (propozycja od 3 osób, a było od 5), możliwości podpisywania umów pomiędzy zebraniami Zarządu przez Prezesa i jednego członka Zarządu (było 3 członków Zarządu), wykluczeniu z grona członków Klubu po nieopłaceniu składki członkowskiej. Wszystkie propozycje zostały przegłosowane jednomyślnie, a następnie udzielono w drodze glosowania absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu. Kolejnym punktem zebrania były podziękowania od Prezesa Rafała Zagórskiego dla Burmistrza Gminy Żmigród Roberta Lewandowskiego oraz wszystkich członków Zarządu za czteroletnią kadencję i pracę na rzecz rozwoju Klubu. W końcu nadszedł czas wyborów nowych władz Piasta Żmigród. Jak się okazało jedynym kandydatem na stanowisko Prezesa był… Rafał Zagórski, który jednogłośnie został wybrany na kolejna kadencję. – Dziękuję bardzo za zaufanie. Najważniejsze, że udało mi się przekonać moja Żonę do tego, abym dalej mógł pracować na rzecz Piasta. Mam nadzieję, że będzie jeszcze mocniej mnie wspierała podczas trzeciej kadencji. Wspólnie z nowym Zarządem zrobię wszystko, aby Klub funkcjonował na takim samym poziomie, a może i jeszcze wyższym. Chcemy pozyskiwać więcej sponsorów i mogę już zdradzić, że na dniach podpiszemy umowę z nowym Partnerem Klubu. Chcemy również, aby w przyszłości w drużynie seniorów Gralo więcej wychowanków, chociaż zdajemy sobie sprawę, że będzie to proces trudny i długotrwały – wyznał Rafał Zagórski. Następnie Prezes reelekt zaproponował grono członków nowego Zarządu Klubu (zdjęcie powyżej) w którym znaleźli się: Iwona Wajer, Grzegorz Olejniczak, Ryszard Płoskonka, Zbigniew Pogoda, Łukasz Konopka, Tomasz Olejniczak (wszyscy już byli w zarządzie) oraz Dominikę Ulidowską i Kamila Rybkę (debiutanci).Kolejnym punktem zebrania był wybór Komisji Rewizyjnej w składzie której znaleźli się: Bogusława Wachowicz, Edward Szaniawski i Henryk Kłos. Po dwóch godzinach zakończono obrady, stary i nowy Zarząd Klubu utrwalił swój skład na pamiątkowej fotografii.


Zarząd Piasta Żmigród z kadencji 2015-2019 z Burmistrzem Gminy Żmigród Robertem Lewandowski.