OPŁAĆ SKŁADKĘ I WSPIERAJ SWÓJ KLUB!

MKS Piast Żmigród przypomina o opłaceniu składek członkowskich na rok 2022 i zachęca do wstąpienia w poczet członków klubu nowe osoby. Jakie korzyści daje bycie członkiem klubu?

  • Wybieranie i bycie wybieranym do władz klubu
  • Uczestniczenie w zebraniach klubu i jego sekcji
  • Poddawanie ocenie działalności klubu i jego władz
  • Bezpłatny wstęp na imprezy organizowane przez klub
  • Korzystanie z bazy i sprzętu klubowego
  • Korzystanie z ewentualnych zniżek ustalonych przez klub
  • Reprezentowanie klubu w zawodach sportowych

Składki w wysokości 100 złotych można wpłacać bezpośrednio na konto klubu:

Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie, nr konta: 94 9598 0007 0000 0879 2000 0001