PROJEKT BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZAKOŃCZONY

Pod koniec 2017 roku oddane do użytku zostało zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku przy stadionie w celu utworzenia dwóch dodatkowych szatni oraz pomieszczenia socjalnego”. Zadanie to głosami mieszkańców Żmigrodu zostało wybrane do realizacji w ramach corocznego „Żmigrodzkiego Budżetu Obywatelskiego”.

Rozbudowa budynku szatniowo – administracyjnego przy boisku piłkarskim w Żmigrodzie polegała na budowie dwóch dodatkowych szatni z węzłem sanitarnym oraz dodatkowego pomieszczenia do ćwiczeń.

Nowe pomieszczenia przyczynią się do poprawy bazy sportowej w Żmigrodzie, usprawnią organizację zajęć, a przede wszystkim młodzi piłkarze będą mieli stworzone dogodne warunki do uprawiania piłki nożnej.

Warto zaznaczyć, że całkowite koszty związane z rozbudową i wyposażeniem obiektu poniesione przez Gminę Żmigród wyniosły około 150 tys. zł! Drugą część wartości inwestycji, czyli 150 tys. zł sfinansowano z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach pozyskanej przez Gminę Żmigród dotacji w konkursie „Dolnośląski Fundusz pomocy Rozwojowej 2017”.

– Takie warunki pozwolą wszystkim grupom wiekowym trenujących i uprawiającym sport korzystać dogodnie z szerokiej bazy sportowej na OSiRze – mówi Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski.

Mamy nadzieję, że nowa inwestycja będzie długo i dobrze służyć żmigrodzkiej społeczności.

Paweł Pilarski
www.zmigrod.com.pl