PRZEKAŻ 1% NA RZECZ ŻMIGRODZKICH DZIECI

W imieniu Zarządu Piasta Żmigród zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania 1 procenta podatku na rzecz klubu. Każdy z nas może wesprzeć rozwój sportowy żmigrodzkich dzieci i młodzieży. Jednocześnie już teraz dziękujemy tym osobom, które zdecydowały, bądź zdecydują się na wsparcie klubu w ten sposób. Zarząd Klubu zapewnia, że wszystkie pozyskany środki zostaną przekazane na rzecz szkolenia grup młodzieżowych.