PRZEKAŻ 1% NA SZKOLENIE ŻMIGRODZKICH DZIECI I MŁODZIEŻY