WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Miejski Klub Sportowy Piast Żmigród informuje, że dnia 10 lutego (piątek) o godz. 18:00 w żmigrodzkim Domu Kultury (kawiarnia) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego panujący aktualnie Zarząd Klubu zakończy swoją kadencję, a na kolejne lata zostaną wybrane nowe władze Klubu.
Jednocześnie informujemy, że czynny udział w zebraniu (móc głosować i być wybieranym) mogą brać tylko Członkowie Klubu, a więc osoby, które opłaciły roczną składkę członkowską (100 zł na konto bankowe Klubu: 94 9598 0007 00000879 2000 0001). Wstęp na zebranie ma każda chętna osoba.

HARMONOGRAM WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO MKS „PIAST” ŻMIGRÓD

10 lutego 2023 r. o godz. 18.00 w Kawiarni Zespołu Placówek Kultury odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Piasta Żmigród.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram tych obrad. Jednocześnie informujemy, że udział w tym zebraniu mogą wziąć wszystkie zainteresowane osoby, ale głosować mogą tylko i wyłącznie Członkowie Klubu.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2.  Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Zjazdowych.
 5. Sprawozdanie z działalności Klubu za okres 2019-2022.
 6. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej.
 7. Przyjęcie uchwał i wniosków
 8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa i wybory.
 10. Zgłaszanie kandydatów na Członków Zarządu Klubu i wybory.
 11. Zgłaszanie kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej i wybory.
 12. Zakończenie zebrania.