WALNE ZEBRANIE W PIAŚCIE ŻMIGRÓD

Miejski Klub Sportowy „Piast” Żmigród informuje, że dnia 12 lutego (wtorek) o godz.18.00 w żmigrodzkim Domu Kultury (kawiarnia) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze podczas którego panujący aktualnie Zarząd Klubu zakończy swoją kadencję, a na kolejne lata zostaną wybrane nowe władze Klubu. Jednocześnie informujemy, że czynny udział w zebraniu (móc głosować i być wybieranym) mogą brać tylko Członkowie Klubu, a więc osoby, które opłaciły roczną składkę członkowską (100,00 zł na konto bankowe Klubu: 94 9598 0007 0000 0879 2000 0001). Natomiast wstęp na zebranie ma każda chętna osoba.